Make your own free website on Tripod.com
คำที่มาจากภาษาอังกฤษ


การพูด
คำพ้อง
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
คำไทยที่มาจากภาษาอื่น
อักษรไทย
เว็บบอร์ด

คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ
1. ซอส                          - เครื่องปรุงรสมีลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้นใช้จิ้มหรือปรุง ให้มีรสชาติดีขึ้น
2. ซัลฟา                        - ชื่อยาประเภทหนึ่งเป็นสารอินทรีสังเคราะห์ประเภทอนุพันธ์ของกรดซัลฟานิลิก
3. ซิกแซ็ก                      - คดไปคดมา,เลี้ยวไปเลี้ยวมา
4. ซิการ์                        - ยาสำหรับสูบประกอบด้วยใบยาสูบม้วนเป็นมวนมีใบยาหุ้มอีกชั้นหนึ่ง
5. ซินนามิก                  - กรดอินทรีชนิดหนึ่งเป็นของแข็งเป็นผลึกไม่มีสี
6. ซิฟิลิส                       - กามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากแบคทีเรีย                    
7. ซาแมเรียม                 - ธาตุอันดับที่ 62 เป็นโลหะหายาก เป็นของแข็ง
8. ซิลิคอน                      - ธาตุอันดับที่ 14 เป็นอโลหะประเภทของแข็ง
9. ซีเซียม                        - ธาตุอันดับที่ 55 เป็นโลหะสีเงินไวต่อปฏิกริยาเคมีมาก
10. ซีนอน                       - ธาตุอันดับที่ 54 เป็นแก๊สเฉื่อย
11. ซีเมนต์                      - วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผงเมื่อผสมน้ำแล้วทิ้งให้แห้งจะกายเป็นก้อน
12. ซีเรียม                       - ธาตุอันดับที่ 58 เป็นโลหะสีเทาเนื้ออ่อน
13. ซีลีเนียม                    -  ธาตุอันดับที่ 34 เป็นอโลหะมีสมบัติทางเคมีคล้ายกำมะถันเป็นของแข็งใช้ทำไฟฟ้า
14. ซุป                            - อาหารชนิดหนึ่ง ต้มด้วยเนื้อสัตว์หรือผักเป็นต้น
15. ซูโครส                       - น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์เป็นของแข็งสีขาว
16. เซต                            - คำที่ใช้ระบุถึงกลุ่มหมู่ของสิ่งของต่างๆ
17. เซ็น                             - ลงลายมือชื่อ
18. เซนติกรัม                     - ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก
19. เซนติเกรด                    - ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณภูมิเรียกว่าองศาเซนติเกรดปัจจุบันใช้เซลเซียส
20. เซนติเมตร                    - ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก
21. เซนติลิตร                      -ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก
22. เซรุ่ม                             - ของเหลวสีเหลืองสกัดจากสัตว์ซึ่งทำให้เกิการต้านทานโรคแล้วมาฉีดให้คน
                                           เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค
23. เซลเซียส                       - ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณภูมิเรียกว่าองศาเซลเซียส
24. เซลล์                            - หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
25. เซลลูลอยด์                    - สารประกอบประเภทเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง
26. เซลลูโลส                       - สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดที่สับซ้อน
27. เซอร์โคเนี่ยม                  - ธาตุลำดับที่ 40 เป็นโลหะหายากเป็นของแข็ง
28. แซ๊กคาร์ริน                    - ชื่อสารประกอบเคมีเป็นผลึกสีขาวมีความหวานมากกว่าน้ำตาล 550 เท่า
29. โซดา                             - น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
30. โซเดียม                         - ธาตุอันดับที่ 11 เป็นโลหะคล้ายเงินเนื้ออ่อน
31. โซเดียมคาร์บอเนต          - เกลือปรกติเป็นผลึกสีขาวใช้ทำแก้ว สบู่ กระดาษ
32. โซเดียมซัลเฟต                 - เกลือปรกติเป็นผลึกสีขาว เป็นยาถ่าย ใช้ทำแก้ว สบู่ กระดาษ
33. โซเดียมคลาเมต                - สารเคมีเป็นผงสีขาวมีความหวานกว่าน้ำตาล มีหลักฐานว่าสารนี้อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
34. โซเดียมไฮโดรเจนกลูทะเมต    - เกลือกรดชนิดหนึ่งเป็นผงสีขาว   ( ผงชูรส )
35. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  - เกลือกรดชนิดหนึ่งเป็นผงสีขาวใช้ทำขนมปังแพทย์ใช้ลดกรดในกระเพาะ
36. โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต         - เกลือกรดชนิดหนึ่งเป็นของแข็ง ใช้ทำความสะอาดแผ่นเหล็กก่อน ฉาบด้วยดีบุก
38. ไซเกิล                             - ชุดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภาวะหนึ่งจนกลับมาเป็นเหมือนเดิม
39. ไซยาไนด์                        - เกลือปรกติของกรดไฮโดรไซยานิก
40. ไซเรน                             - เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย
41. ไซโล                               -สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศได้
42. คาร์บอน                         - ธาตุอันดับที่ 6 เป็นอะโลหะประเภทของแข็ง
43. คาร์บอนไดออกไซด์          - แก๊สชนิดหนึ่งไม่มีสีสัญลักษณ์CO2
44. คาร์บอนมอนอกไซด์         - แก๊สชนิดหนึ่งไม่มีสีสัญลักษณ์CO
45. คาร์บอเนต                      - เกลือปรกติของกรดคาร์บอนิก
46. คาร์บอลิก                        - ลักษณะเป็นผลึกสีขาวมีกลิ่น
47. คาร์บูเรเตอร์                    - อุปกรณ์ประกอบในเรื่องเครื่องยนต์ชนิดใช้น้ำมันเผาไหม้ภายใน
48. คาร์โบรันดัม                    - สารสีดำแข็งมากมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซิลิคอนคาร์ไบด์ ใช้ทำหินขัด
49. คาร์โบไฮเดรต                 - ชื่อกลุ่มสารเคมีประกอบอินทรีย์
50. คิว                                  - แถวตามลำดับก่อนหลัง
51. คูเรียม                              - ธาตุอันดับที่ 96 เป็นธาตุกัมมัตรังสีที่ถูกสร้างขึ้น
52. เคเบิลเส้น                         - ลวดขนาดใหญ่  แข็งและเหนียว
53. เครดิต                             - ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือเกียวกับความสามารถ
54. เคาน์เตอร์                         - โต๊ะสำหรับรับจ่ายเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้ามีลักษณะสูงและยาวกว่าโต๊ะปกติ
55. แคดเมียม                          - ธาตุอันดับที่ 48 เป็นโลหะแข็งสีเงินเนื้ออ่อน
56. แคโทด                              - แผ่นหรือแท่งตัวนำที่โยงต่อกับขั้วลบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
57. แคปซูล                             - หลอดเล็กๆทำด้วยสารเคมีที่ไม่เป็นพิษและละลายได้ง่าย ใช้บรรจุยา
58. แคลคูลัส                           - คณิตศาสตร์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง
59. แคลเซียม                          - ธาตุอันดับที่ 20 เป็นโลหะประเภทของแข็งสีขาวเนื้ออ่อน
60. แคลเซียมคาร์ไบด์              - ชื่อสารประกอบเป็นของแข็งสีเทา
61. แคลเซียมไซคลาเมต          - สารเคมีเป็นผงสีขาวมีความหวาน  กว่าน้ำตาล มีหลักฐานว่าสารนี้อาจก่อให้เกิดมะเร็ง     
62. แคลอรี                               - หน่วยวัดปริมาณความร้อน
63. แคลิฟอร์เนียม                     - ธาตุอันดับที่ 98 เป็นกัมมันตรังสีที่ถูกสร้างขึ้น         
64.โคเคน                                - สารอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ลักษณะเป็นผลึกสีขาว เป็นยาเสพติด
65.โคม่า                                  - ภาวะหมดสติขั้นรุนแรง เกิดจากโรค การบาดเจ็บ และยาพิษ
66.โครโมโซม                            -  ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสเซลล์
67.โครเมียม                             - ธาตุอันดับที่ 24 เป็นโลหะแข็งสีเงินใช้สร้างเหล็กกล้าไม่ให้เป็นสนิม
68.โควตา                                 - การกำจัดโดยวางกฏเกณฑ์ไว้
69.โคออร์ดิเนต                         - การกำหนดจุดบนรนาบหรือปริภูมิโดยอาศัยแกนอ่างอิงเป็นหลัก
70. กีตาร์                                  - เครื่องดีดชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายซอฝรั่งมี 6 สาย                                                                            
71. กุ๊ก                                     - พ่อครัวทำอาหารฝรั่ง
72. เกม                                      - การแข่งขัน,การเล่นเพื่อสนุก
73. เกรน                                     - มาตราชั่งอย่างหนึ่งของอังกฤษ
74. เกาต์                                     - ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดเพราะมีกรดยูเรียในเลือดมากเกินไป
75. แก๊ง                                      - กลุ่มคนหนึ่งที่ตั้งเป็นก๊กเหล่า(มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
76. แกโคลิเนียม                         - ธาตุอันดับที่ 64 เป็นโลหะหายากมากเป็นของแข็ง
77. แกมมา                                - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอนมีพลังสูงมาก
78. แกรไฟต์                                - อัญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอน
79. แกลลอน                                - หน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษ
80. แกลเลียม                               - ธาตุอันดับที่ 31 เป็นโลหะคล้ายเงินเป็นของแข็ง
81. ช็อกโกเลต                              - ขนมหวานทำจากเมล็ดโกโก้และน้ำตาล
82. ชอล์ก                                     - ชื่อแร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตมีซีลีกาปนอยู่เล็กน้อย
83. ชอล์ก                                     - เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งสีขาว
84. ชิมแปนซี                                - ชื่อลิงไม่มีหางขนสีดำ
85. เชลแล็ก                                  - ของแข็งที่สกัดได้จากครั่ง ลักษณะเป็นแผ่นบาง สีค่อนข้างเหลือง
86. เชิ้ต                                        - เสื้อคอปกชนิดหนึ่ง
87. เชียร์                                     - ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้อง
88. แชร์                                         - การลงหุ้นเป็นจำนวนเงิน
89.โชว์                                          - เปิดอวดให้ดู,แสดงให้ผู้อื่นได้ชม
90. บล็อก                                      - แม่พิมพ์ทำด้วยแผ่นโลหะใช้ในกิจกรรมการพิมพ์
91. บอล                                        - ลูกกลมๆที่ทำจากวัสดุต่างๆ
92. บัดเตรี                                      - พืชชั้นต่ำเซลล์เดียว
93. บังกะโล                                     - บ้านยกพื้นชั้นเดียว
94. บัลลูน                                        - ลูกกลมๆใหญ่ๆบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศทำให้ลอยได้
95. บาซิลลัส                                   - แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน
96. บาร์เลย์                                      - ชื่อต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
97. บารอมิเตอร์                                - เครื่องมือวัดความกดดันอากาศ
98. บิสมัท                                        - ธาตุอันดับที่ 83 เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีขาว


99.บีตา                                           - ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี
100. เบรก                                        - เครื่องห้ามล้อ
101. เบริลเลียม                                 - ธาตุอันดับที่ 41 เป็นของแข็งสีขาว
102. เบส                                          - สารเคมีที่ทำปฏิกริยาต่อกรด
103. เบอร์คีเลียม                               - ธาตุอันดับที่ 97 เป็นธาตุกัมมัตรังสีที่ถูกสร้างขึ้น
104. แบคทีเรีย                                  - พืชชั้นต่ำเซลล์เดียว
105. เบียร์                                         - น้ำเมาอย่างหนึ่ง
106. แบงก์                                        - ธนาคาร
107. แบดมินตัน                                - ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง
108. แบตเตอรี่                                  - หมู่ของเซลล์ไฟฟ้าซึ่งอยู่อย่างอนุกรม
109. แบนโจ                                       - เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมี 5 สายใช้มือดีด
110. แบเรียม                                       - ธาตุอันดับที่ 56 เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเนื้ออ่อน
111.โบ                                               - ผ้าแพรหรือริบบิ้นที่ผูกเป็นหูกระต่าย
112. โบต                                            - เรือเล็กเป็นส่วนประกอบของเรือเดินทะเลขนาดใหญ่
113. โบนัส                                          - เงินพิเศษที่รัฐวิสาหกิจองกรหรือบริษัทให้เป็นรางวัล
114. โบรมีน                                         - ธาตุอันดับที่ 35 เป็นอะโลหะประเภทของเหลว
115. โบรอน                                         - ธาตุอันดับที่ 5 เป็นโลหะลักษณะเป็นผงละเอียดสีน้ำตาลหรือเป็นผลึกสีเหลือง
116. นิกเกิล                                          - ธาตุอันดับที่ 28 เป็นโลหะประเภทของแข็งสีเงิน
117. นิกรอยด์                                       - ชนชาติผิวดำ
118. นิโครม                                         - โลหะเจือชนิดหนึ่ง
119. นิวคลิอิก                                       - ชื่อกรดชนิดหนึ่ง
120. นิวเคลียร์                                      - ที่ใช้พลังงานอะตอม,เกียวกับนิวเคลียสของอะตอม
121. นิวเคลียส                                     - ส่วนใจกลางของอะตอมของธาตุทุกชนิด
122. นิวตรอน                                      - อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง
123. นีออน                                          - ธาตุอันดับที่ 10 เป็นแก๊สเฉื่อย
124. นีโอดิเมียม                                  -  ธาตุอันดับที่ 60 เป็นโลหะประเภทของแข็งสีเหลืองอ่อนๆ
125. เนตบอล                                       - กีฬาอย่างหนึ่ง
126. เนบิวลา                                        - ลักษณะเป็นฝ้าเรืองแสง มีขนาดใหญ่
127. เนปจูน                                         - ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 8
128. เนปทุเนียม                                    - ธาตุอันดับที่ 93 เป็นธาตุกัมมัตรังสีที่ถูกสร้างขึ้น เป็นของแข็งสีเงิน เป็นโลหะ
129. โน้ต                                              - เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
130. โนเบเลียม                                     - ธาตุอันดับที่ 102 เป็นธาตุกัมมัตรังสีที่ถูกสร้างขึ้น
131. ไนโตรเจน                                     - ธาตุอันดับที่ 7 เป็นอะโลหะลักษณะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
132. ไนลอน                                          - สารประกอบอินทรีย์ซึ่งสังเคราะห์ขึ้น
133. ไนโอเบียม                                    - ธาตุอันดับที่ 41 เป็นโลหะหายาก เป็นของแข็ง
134. ออกซิเจน                                       - ธาตุอันดับที่ 8 เป็นแก๊ส
135. ออกซิเดชัน                                    - ปฏิกริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับออกซิเจนมารวมตัวด้วย
136. ออกไซด์                                         - สารประกอบเป็นธาตุออกซิเจนกับธาตุอื่นๆ
137. ออนซ์                                             - หน่วยวัดน้ำหนัก
138. ออฟฟิศ                                          - สำนักงาน
139.ออสเมียม                                        - ธาตุอันดับที่ 76 เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีขาว
140. อะเซทิลีน                                      - ธาตุอันดับที่ 95 เป็นธาตุกัมมัตรังสีที่ถูกสร้างขึ้น
141. อะตอม                                           - ส่วนเล็กที่สุดของธาตุ
142. ไมกา                                              - แร่ประเภทซิลิเกต
143. ไมครอน                                        - หน่วยวัดความยาว
144. ไมโครกรัม                                     - หน่วยวัดน้ำหนัก
145. ไมโครฟิล์ม                                    - ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมาก
146. ไมโครมิเตอร์                                 - เครื่องมือที่ใช้วัดวัดระยะที่สั้นมาก
147. ไมโครโฟน                                    - เครื่องขยายเสียงให้ใหญ่ขึ้น
148. ไมโครลิตร                                     - หน่วยวัดปริมาตร
149. ไมโครเวฟ                                     - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
150. ไมล์                                                - ชื่อมาตราวัดของอังกฤษ